Hitvallás

Minden üzleti vállalkozás – így a mienk is – egy társadalmi rendszer tagjaként rendelkezik a tagságból fakadó jogokkal és kötelességekkel. Szabadságunkat és gazdasági céljaink megvalósítását korlátozza egyfelől a törvényi háttér, másfelől a szabadpiacon ható erők. Ezek a követelmények azonban minimálisak, hiszen csak azt írják elő, hogy a vállalkozásunk olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyekre valós igény van, tartsa be a tisztességes verseny szabályait, és ne okozzon nyilvánvaló kárt.

Mi nem így gondoljuk! Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy túllépünk a minimumon. Tesszük ezt abban a meggyőződésben, hogy ha jobban támogatjuk a bennünket fenntartó társadalmat, azzal nemcsak annak jobb jövőjét alapozhatjuk meg, hanem a sajátunkat is. Ebben hiszünk.

 

Hiszünk az emberi kapcsolatokban.

Akármilyen nagy és összetett is egy üzleti vállalkozás, a munkáját emberek végzik, akik eközben kapcsolatba kerülnek egymással. Ha a Vállalkozásunk boldogulni akar, akkor azt az őszinteség és a bizalom légkörében kell tennie, ennek szellemében kell tevékenykednie.

 

Hiszünk abban, hogy mindig önmagunk javítására kell törekednünk.

Ma már talán jobbak vagyunk, mint tegnap voltunk, de még mindig nem vagyunk annyira jók, mint amilyenek lenni szeretnénk. A Vállalkozásunk szeretne élen járni ügyfelei kiszolgálásában, s megjutalmazni mindenkit, aki megtiszteli idejével, pénzével és bizalmával.

 

Hiszünk a folyamatos megújulásban.

Egy Vállalkozás csak akkor maradhat talpon és akkor virágozhat, ha előre halad. A múlt kezünkbe adja a jelent, amelyre építhetünk. Ha meg akarjuk valósítani céljainkat, különbséget kell tennünk a folyamatosságot és erőt biztosító hagyományaink, illetve azon szokásaink között, amelyek már nem visznek bennünket előbbre. Nekünk azon kevesek között kell lennünk, akik elébe mennek a változásnak és azt saját céljaik érdekében használják fel.

 

Hisszük abban, hogy felelősek vagyunk a közjóért.

Mivel a mi Vállalkozásunk egyszerre gazdasági és társadalmi tényező is, felelősséget érzünk a közügyeket illetően. Feladatunk az, hogy olyan szolgáltatásokat biztosítsunk, melyek kiemelkedő értéket képviselnek, tehetségünket a közös világunk szolgálatába állítsuk.

 

Hiszünk a Vállalkozásunk és a Partnereink között létrejövő kapcsolatban.

A kapcsolatunk egyaránt üzleti társulás és emberek közössége. Az igazi egység több az önérdekek puszta összegénél; csakis akkor állhat fönn, ha közösek az értékek és az eszmék is. A mieink egy része benne foglaltatik ebben a nyilatkozatban. Közös meggyőződéseink egyesítő erejét olyan energiaforrásnak tartjuk, amely erőssé teheti Vállalkozásaink jövőjét, s mindazokét, akik tőle függenek.