Tájékoztató – koronavírus-járvány idején, a Kormány döntése nyomán

Tájékoztató – koronavírus-járvány idején, a Kormány döntése nyomán

Nekünk, szakembereknek a munkavállalók biztonságát, ugyanakkor a vállalkozások gazdasági érdekét is szem előtt kell tartani, mi ebben tudunk segítséget nyújtani. Ez a jelenlegi helyzetben nagy kihívás számunkra, de – a többi szakember nevében is szólva – minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a vállalkozások átvészeljék ezt az időszakot.

A 2020. március 18-án bejelentett, a Magyar Közlöny 47. számában kihirdetetett, 47/2020. Kormányrendelet alapján az alábbi változtatások lépnek életbe.

A Kormány a 2020. március 18-án már fennálló, hitelező által nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, és díjfizetési kötelezettségre fizetési halasztást állapít meg úgy, hogy a futamidő ennyi idővel meghosszabbodik. A fizetési haladék 2020. december 31-ig tart.

Nem kell tehát tenni semmit, mert a tv. erejénél fogva ez megtörténik, azaz nem kell fizetni és kész.

Változás, hogy az új zálogjoggal nem biztosított fogyasztási hitelek THM-je nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 5%-kal növelt mértékét.
A Kormány első körben a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok megsegítéséről döntött. A felsorolt ágazatok ágazatok:

  • nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérleti szerződését 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni és a bérleti díjat nem lehet megemelni;
  • 2020 március, április, május, június hónapokra:
    • mentesülnek a munkabér utáni munkáltatói terhek (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, kisvállalati adó) megfizetése alól.
    • a munkavállalók béréből pedig csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) kell vonni, de ezt is csak maximum 7 710 forint/hó mértékig. (lsd külön anyagban)

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól 2020. március 1.- 2020. június 30. közötti időszakban.

 

További intézkedések várhatóak a további ágazatokra is, ezek kidolgozása is folyamatban van.

Kelt: 2020.03.22