Kormányzati bértámogatás

Kormányzati bértámogatás

105/2020. (IV. 10.) Kr (csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásáról)

Az állami támogatás összege maximum nettó 74 946 forint lehet, mely a munkavállaló szempontjából adómentes, a munkáltatói oldalról pedig a kifizetett bér és járulékai terhelik.

NB: a családi adó és járulékkedvezmény itt nem vehető figyelembe

 csökkentett munkaidő: 2020.03.11-ét követően módosított munkaszerződés, az eredeti szerződés szerinti heti munkaidő min. 50%, max 70%-át de legalább napi négy óra munkaidőt elér.

egyéni fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól; (a csökkentett munkaidőben, a csökkentett mérték 30%-ában képzésben kell részt vennie, melyet a cég fizet munkabérként, azaz pl. a heti 40 óra 20-ra csökken, akkor heti 6 órában képzésben kell részt vennie vagyis szerintem 3hó*4hét*6óra=72óra képzést kell vállalni, és ezt a cég fizeti mind a képzés díját, mind a rá eső munkabért.)

A kormányhivatal gazdasági okból támogatást nyújt a munkavállaló és munkaadó együttes kérelmére a munkavállaló részére, ha:

  • nincs felmondás alatt, és csökkent a munkaidő,
  • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
  • munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette. Ezt nem tudni mit értenek alatta?

A támogatás időtartama három hónap.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj (lényegében a havi bére), az abból a csökkentett rész nettója szerinti összeg 70%-a, de max. 322eFt./hó/fő. Ez a támogatás adómentes.

A munkavállaló és a munkaadó vállalja, hogy megállapodtak a csökkentett munkaidőben, és egyéni fejlesztési időben legalább a támogatás időtartamára.

A munkavállaló vállalja, hogy támogatás időtartamát követően vissza tud állni az eredeti munkaidőre

A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja, hogy nem csökken a létszám a támogatás időtartama alatt, valamint további egy hónapig, valamint ez idő alatt nem lesz túlórázás.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

Kelt: 2020. április 14.